MIĘDZY ODDZIELONYMI KULTURAMI

Pomiędzy wielkimi wyraźnie wydzielonymi kulturami wysokimi oraz niewiele się różniącymi najmniejszymi grupami kul­turowymi istnieją wszelkie wyobrażalne przejścia dla kogoś, kto myśli historycznie, nie miesza jąc róż­nic z przeciwieństwami typologicznymi (p. s. 293—294), jest z miejsca jasne, iż są to rezultaty dywergentnego historycznego rozwoju kulturowego. Dlatego też moż­na odnieść do nich pytania i metody, które zdały egza­min w filogenetyce. Przenosząc tę metodykę na teren badań historyczno-kulturowych trzeba oczywiście uwzględniać osobliwości rozwoju kulturowego, któ­rych nie wykazuje filogeneza. Po pierwsze, rozwój konwergentny, zwłaszcza w wynajdywaniu procedur technicznych, zdarza się najwyraźniej w dziejach kul­tur znacznie jeszcze częściej niż w filogenezie. Dawna etnografia lekceważyła tę okoliczność.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.