LICZNE ANALOGIE

W obszarach o małej zmienności, jak np. w oceanie, dominują czynniki po­wodujące niezmienniczość; stopy mutacji i szanse utrwalenia odmian (Spalterbigkeit) są tam najniższe. Najwyższe są natomiast u istot żyjących w biotopach szybkozmiennych.To, co wiemy o licznych analogiach pomiędzy po­wstawaniem gatunków i historycznym stawaniem się kultur, wskazuje, że również w kulturze ludzkiej na­leżałoby poszukiwać dwóch kategorii procesów, któ­rych zharmonizowany antagonizm wytwarza i pod­trzymuje niezbędną dla życia równowagę pomiędzy niezmienniczością a zdolnością przystosowania. Nie sposób uniknąć w takim przedsięwzięciu pewnego an­tycypowania tomu drugiego niniejszej książki, w któ­rym będzie mowa o zaburzeniach tej równowagi o błędnym działaniu poszczególnych czynników.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.