KULT PRZODKÓW

Nic dziwnego, że kult przodków występuje u bardzo różnych ludów w tej samej prawie postaci. Tak jak cześć dla przod­ków, nieraz wynoszonych do rangi bóstw, rośnie wraz z oddaleniem w czasie, tak też szacunek dla prze­kazanych tradycją sposobów zachowania wzrasta wraz z ich wiekowością: im bardziej ich początki kryją się w mroku przeszłości, tym bardziej nabiera­ją one charakteru świętości, której pogwałcenie lub sprzeniewierzenie się jest grzechem i budzi uczu­cia lęku i winy.Procesy, które karzą wszelkie odstępstwo od prze­kazanych tradycją norm zachowania, wspomagane są przez procesy nagradzające przestrzeganie zwyczaju i obyczajności: możność utożsamienia się z postacią ojca i uświadomienia sobie, że daje się posłuch naka­zom etycznego super-ego, użycza człowiekowi poczu­cia wewnętrznego bezpieczeństwa, bez którego nie sposób się obejść.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.