KONTAKTY W RODZINIE

Dlatego również postuluje się, by dzieciom, które ze względów loso­wych nie mogą wychowywać się w naturalnej rodzinie, stwarzać rodzinę zastępczą. Popiera się adopcję, na wzór rodziny tworzy. się kilku­osobowe domy. Chodzi przy tym nie tylko o dużą częstość kontaktów, ale talt o ich specyficzny charakter i ogólny klimat. Kontakty w rodzinie stwarzają poczucie bezpieczeństwa, prowadzą do trwałych więzi uczuciowych. Niezaspokojenie potrzeb w tym zakresie (nawet tylko okresowo, np. gdy dziecko przebywa w szpitalu) może okazać się groźniejsze niż niezaspokojenie potrzeb poznawczych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.