KIEDY CHCEMY ZROZUMIEĆ

Kiedy chcemy sami zrozumieć strukturę i funkcję jakiegoś złożonego systemu żywego bądź też dydak­tycznie uprzystępnić je innym, wówczas rozpoczyna­my z reguły od partii najmniej zmiennych. Każdy podręcznik anatomii rozpoczyna się prezentacją szkie­letu. Prosto, ale przekonywająco uzasadnia ten utarty już sposób postępowania wzgląd na to, że przy studio­waniu wielokrotnych odziaływań wzajemnych, na których polega funkcjonowanie systemu, partie naj­mniej zmienne najczęściej będziemy spotykać jako przyczyny, najrzadziej zaś jako skutki.W etologii sprawdziła się metoda, by badania nad danym gatunkiem zwierzęcym rozpoczynać od ułoże­nia tak zwanego etogramu, inwentaryzacji filo­genetycznie zaprogramowanych sposobów zachowania swoistych dla tego gatunku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.