ISTOTA Z NATURY KULTUROWA

Człowiek jest, jak powiada Arnold Gehlen, „istotą z natury kulturową”, tzn., że jest on z natury i dzie­dzictwa predysponowany w taki sposób, iż wiele ze struktur tej predyspozycji wymaga tradycji kulturo­wej, aby móc funkcjonować. Ale ze swej strony to one dopiero sprawiają, że tradycja i kultura są w ogóle możliwe. Powiększone kresomózgowie, które powstało dopiero wraz z dopuszczającą kumulację tradycją kul­turowy, byłoby bez tych struktur pozbawione funkcji. Analogicznie rzecz się ma z najważniejszą z części kre- somózgowia — ośrodkiem mowy. Bez jego funkcji nie byłoby logicznego i pojęciowego myślenia. Z drugiej strony, nie mógłby on funkcjonować, gdyby tradycja kulturowa nie dostarczała mu zasobu słownego języ­ka, wzrosłego w toku tysiącleci dziejów kultury.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.