ISTOTA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Przyjęcie wskazanego — psychologicznego — punktu widzenia wy­znacza nie tylko ogólny cel oddziaływań pedagogicznych, ale pozwala na ustalanie, w jednolitej skali, hierarchii celów cząstkowych i etapo­wych. To jest bardziej pożądane, co lepiej służy optymalizacji rozboju,to trzeba realizować przede wszystkim. Sformułowana zasada odnosi się również do stosowanych środków, które same w sobie — poza znaczeniem instrumentalnym — nie mają wartości. Te_metody peda­gogiczne można uznać za lepsze, które skuteczniej^prowadzą do celu.Przy tego rodzaju porównawczym ocenianiu stosowanych środ­ków trzeba oczywiście mieć na uwadze cele ogólne. Zdarza sie bowiem ze sposób postępowania, który można by uznać za korzystny ze względu na cel cząstkowy, daje negatywne (bardziej ogólne) skutki uboczne i w rezultacie nie jest pożądany.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.