GDY CHODZI O HIPOTEZY

Kiedy chodzi o hipotezy dopiero niedawno przez nas sfor­mułowane i będące aktualnie przedmiotem ożywio­nych badań, może to być nawet prawdą, również w moim przypadku. Są też może badacze, którzy zgodnie z procedurą wytyczoną przez Karola Poppera szukają tylko, jak by tu wszelkimi sposobami sfalsyfikować własną hipotezę, tzn. wykazać jej nie­słuszność i dotrzeć w ten sposób, przez eliminację rozmaitych możliwości wyjaśnienia, do jedynej niefalsyfikowalnej teorii. Nigdy jednak, o ile mogłem zaobserwować, nie postępują tak badacze obdarzeni znaczną umiejętnością postrzegania postaci, tak zwaną intuicją. Hipoteza, która jako pierwsza przychodzi na myśl człowiekowi o takiej umysłowości, nie jest skon­struowana dowolnie, bez związku z postrzeżeniami zewnętrznymi; przeciwnie, jest ona już rezultatem owego złożonego współdziałania narządów zmysło­wych i centralnego systemu nerwowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.