ETOLOGIA PORÓWNAWCZA

Pierwszą z nich jest etologia porównawcza człowie­ka. Są w tej nauce dobre racje, by przypuszczać, że w sferze emocjonalnej, która odgrywa tak zasadniczą rolę w motywowaniu naszego zachowania społecznego, zawartych jest szczególnie wiele elementów odziedzi­czonych, zafiksowanych filogenetycznie. W skład wy­razu uczuć, jak to wiedział już Karol Darwin, wchodzi szczególnie wiele wrodzonych, swoistych dla gatunku ludzkiego sposobów ruchu. Wychodząc z tego założe­nia I. Eibl-Eibesfeldt poddał ruchy wyrazowe (ekspre­syjne) człowieka badaniom porównawczym, które ob­jęły wszystkie osiągalne kultury. Eibl-Eibesfeldt sfil­mował szereg typowych ruchów ekspresyjnych, któ­rych można się spodziewać w określonych, łatwych do znormalizowania sytuacjach jak powitanie, pożegna­nie, kłótnia, zaloty, radość, lęk, przerażenie itd.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.