ERA TOKUGAWA

Z militarno-politycznego punktu widzenia okres ten jest właściwie „bez historii” – nie notowano przewrotów ani większych konfliktów zbrojnych. Charakte­ryzował się on tym co jest właściwe dla spokojnego, pokojowego rozwoju pańs­twa – rozkwitem sztuk i rzemiosł. Sztuki walki przeszły od krwawej praktyki do wyrafinowanej teorii. Zarazem jednak dwustuletnie zamrożenie stosunków społecznych i całkowita niemal izolacja Japonii spowodowały, ze w nauce i kul- turze technicznej, jak również ekonomice kraj ten stał się bardzo zacofany. Po­jawiły się też, zwłaszcza w wieku XIX, duże trudności ekonomiczne. W połowie XIX ekspansja amerykańska w kierunku Chin zwróciła uwagę in­nych mocarstw zachodnich na Japonię. Zwłaszcza Amerykanie byli zaintereso­wani w korzystaniu z dogodnie położonych portów. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.