CZYNNIKI, KTÓRE STRZEGĄ NIEZMIENNOŚCI

Możliwość zaliczania danego zwierzęcia czy rośliny do określonego gatunku zawdzięczamy temu, że w magazynie materii dziedzicznej, wspólnej dla okre­ślonej populacji istot żywych, ustalona jest pewna liczba cech dostatecznie niezmiennych. Po tych wła­śnie cechach rozpoznajemy przecież przynależność ga­tunkową osobnika. Jak wynika z poprzedniego pod­rozdziału właśnie ów magazyn, nazywany gene pool (pula genowa) przez anglojęzycznych genetyków i filogenetyków, stanowi istotę danego gatunku.Tak jak zoolog potrafi rozpoznać przynależność ga­tunkową zwierzęcia, tak też archeolog i historyk kul­tury widzą od razu, z jakiej kultury i z którego jej okresu pochodzi określony przedmiot.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.