CZŁOWIEK JAKO ISTOTA KULTUROWA

Człowiek, istota z natury kulturowa, wręcz nie po­trafi egzystować bez podpory, jaką stanowi dla niego przynależność do danej kultury i udział w jej dobrach. Z naśladowania u dziecka robi się życie wzorowane, orientowane podług jakiegoś wzoru, z którym osobnik poczuwa się do tożsamości, uważając się za nosiciela i także za posiadacza jego kultury. Bez tego utożsa­miania się z jakimś dawcą tradycji człowiek jest jaw nie pozbawiony rzetelnego poczucia tożsamości. Każ­dy chłop „wie, kto on zacz” — i jest z tego dumny. Rozpaczliwe poszukiwanie tożsamości, dzisiaj temat poruszany nawet w prasie codziennej, identity pro- blems (problemy z tożsamością) współczesnej młodzie­ży — są to symptomy zaburzenia w przekazywaniu tradycji kultury. Bardzo trudno jest dopomóc ludziom dotkniętym tą skazą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.