BOJAŹŃ

Słowo „bojaźń” nie dość, jak mi się zdaje, jedno­znacznie określa drugi z uczuciowych warunków prze­kazu tradycji. Istotny tu dla mnie sens tego słowa najwyraźniej dochodzi chyba do głosu w złożeniu „bojaźń Boża” lub „bogobojność”. Dopóki w rozwoju osobniczym dorastającego człowieka „socjalizacja”, tzn. włączenie do kultury tradycyjnej i samoutożsa- mienie z nią, nie postąpiła aż tak daleko, by mógł on odczuwać dorobek swoistej dla tej kultury tradycji jako coś bezpośrednio godnego czci, jako tremen- dum , dopóty jest w oczywisty sposób niezbędnie po­trzebne, by doznawał tego uczucia całkiem osobiście wobec któregoś ze starszych nosicieli kultury. Tre- mendum pochodzi od łacińskiego czasownika „drżeć” lub „trząść się”; nazwa jednej z najpiękniejszych najrozumniejszych religii, kwakrów, wywodzi się z oznaczającego to samo czasownika angielskiego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.