BADANIA NAD DZIEĆMI

Badania nad dziećmi głu­chymi i ślepymi od urodzenia rzadko wnoszą coś war­tościowego do analizy wrodzonych struktur myślenia i mowy, to zaś oczywiście dlatego, że nader rzadko się zdarza, by jakieś ośrodkowe uszkodzenie wyłączyło całkowicie zmysły wzroku i słuchu, nie naruszając za­razem mózgu jako całości w sposób wydatnie utrud­niający myślenie logiczne. Wszelako znany nam jest jeden wyjątkowy przypa­dek, którego niesłychana zaiste wartość poznawcza bywa dziś często niedoceniana, ponieważ głupia moda w nauce nie pozwala uznać za prawowite źródło po­znania naukowego obserwacji jednorazowych, nie dających się ani „reprodukować”, ani wykorzystać statystycznie. Mowa o skromnym opisie, w którym Anna M. Sullivan przedstawiła, jak rozwijała się du­chowo jej głuchoniema i ślepa uczennica, Helena Kel­ler.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.