ANALOGICZNE SKUTKI

Analogicznie szkodliwe skutki jak selekcja wewnątrzgatunkowa ma konkurencja ludzi wewnątrz jednej i tej samej kultury. W dużej mierze zapobiega jej tylko tendencja kultur ludzkich do rozszczepiania się i dywergentnego rozwoju. O tym, że ludzkość wznosiła się na coraz wyższy poziom rozwoju, zadecy­dowały odmienności kultur. One to sprawiły, że różne kultury przystępowały do rywalizacji w różnych dziedzinach i przy użyciu rozmaitych środków. Rozmaicie się w nich odżywiano, posłu­giwano rozmaitymi narzędziami i walczono rozmaitą bronią. Ta dominująca w dawniejszych czasach for­ma rywalizacji między kulturami była jednym z naj­ważniejszych czynników, które wyrobiły u człowieka wyższą inteligencję, bystrość umysłu, wynalazczość itd.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.