AKTYWNOŚĆ PODMIOTU

Rodzące się dziecko nie stanowi więc tworzywa, które może być dowolnie kształtowane. Możliwości rozwojowych noworodka nie po­trafimy precyzyjnie określić; pod wpływem różnorodnych czynników zmieniają się one zresztą w biegu życia jednostki. Nie ulega jednak wątpliwości, ze w najogólniejszych zarysach (również w odniesieniu przynajmniej do niektórych właściwości psychicznych) w momencie urodzenia są one już jakoś zaprogramowane. Odrębną sprawą jest w jakim zakresie możliwości te zostają później zrealizowane.Jednym z czynników wpływających na realizację możliwości roz­wojowych jednostki jest jej własna aktywność. Jest to czynnik o ogrom­nym znaczeniu. To, kim człowiek staje się, w znacznym stopniu zależy od tego, co czym. Tak jest od wczesnych okresów rozwojowych po lata ojrzałe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jeśli lubisz czytać rożne ciekawostki to dobrze trafiłeś. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.